پنجمین جشنواره ملی اسباب بازی

    سرگرمی های فکری آموزشی دانا از شما دعوت می کند با حضور در این نمایشگاه جامع از تولیدات فکری ما برای تمام سنین دیدن و ذهن خوذ را در غرفه ما به چالش بکشید. ما را منتشر کنید و با دوستان به اشتراک بگذارید:

بازدید از نمایشگاه ایران پلاست

بازدید از نمایشگاه ایران پلاست و حضور در غرفه انجمن تولیدکنندگان اسباب بازی ایران اطراف بنده جناب محمد عیوضی نایب رئیس انجمن تولید کنندگان اسباب بازی و همسر محترمشان که خود از اعضای انجمن هم هستندحضور دارند. برند سرگرمی های فکری آموزشی دانا در همان میانه می باشد. ما را …