دستورالعمل بازی معماهای فلزی

این مجموعه از اجزای در هم تنیده‌ای تشکیل شده است. کار اساسی در این بازی، باز کردن گره‌ها و سپس گره‌ زدن دوباره آن‌هاست. هدف از این بازی، افزایش دقت، توجه و تقویت تمرکز است. این‌کار با انتخاب روش صحیح در دست گرفتن میله‌ها و حرکت دادن درست آن‌ها بدون نیاز به کوچک‌ترین نیرویی انجام می‌شود. نخست سعی کنید با خلاقیت خودتان به راه حل برسید اگر موفق نشدید، می‌توانید با تماشای فیلم بارگذاری شده در تارنمای ما به راه حل ارائه شده دست یابید .

راه حل سرگرمی فکری معماهای فلزی

راه حل سرگرمی فکری میخ های جادوئی

راه حل گره فلزی فکری qD و MW