گره فلزی پاپیون-بدون بسته بندی تکی ودرجعبه۶۰عددی برای فروش مغازه-جایزه