بازدید از نمایشگاه ایران پلاست

بازدید از نمایشگاه ایران پلاست و حضور در غرفه انجمن تولیدکنندگان اسباب بازی ایران اطراف بنده جناب محمد عیوضی نایب رئیس انجمن تولید کنندگان اسباب بازی و همسر محترمشان که خود از اعضای انجمن هم هستندحضور دارند. برند سرگرمی های فکری آموزشی دانا در همان میانه می باشد. ما را …

تقدیر از موسس سرگرمی های فکری آموزشی دانا

سرگرمی های فکری آموزشی دانا اولین تولید کننده بازی های فکری در بخش خصوصی می باشد و فعالیت خود را از سال ۱۳۵۸ شروع کرده . در برنامه بررسی و تحلیل نقش ” اسباب بازی بعنوان کالای فرهنگی هویت ساز “ که در مکان فرهنگی شهدای سرچشمه با نام سرزمین …