بازدید از نمایشگاه ایران پلاست

بازدید از نمایشگاه ایران پلاست و حضور در غرفه انجمن تولیدکنندگان اسباب بازی ایران اطراف بنده جناب محمد عیوضی نایب رئیس انجمن تولید کنندگان اسباب بازی و همسر محترمشان که خود از اعضای انجمن هم هستندحضور دارند. برند سرگرمی های فکری آموزشی دانا در همان میانه می باشد.

تقدیر از موسس سرگرمی های فکری آموزشی دانا

سرگرمی های فکری آموزشی دانا اولین تولید کننده بازی های فکری در بخش خصوصی می باشد و فعالیت خود را از سال ۱۳۵۸ شروع کرده . در برنامه بررسی و تحلیل نقش ” اسباب بازی بعنوان کالای فرهنگی هویت ساز “ که در مکان فرهنگی شهدای سرچشمه با نام سرزمین …