تاثیربازی های فکری وخلاق

اینگونه بازی ها باعث میشوند افراد ذهن و حواسشان را متمرکز کنند و برای برنده شدن تلاش کنند. بازی های خلاق این امکان را میدهند فرد از لحظه و حال لذت ببرد که یکی از شروط “آرامش_روانی” است. بازی هایی که احتیاج به تمرکز و دقت دارند مغز را فعال …