تقدیر از موسس سرگرمی های فکری آموزشی دانا

سرگرمی های فکری آموزشی دانا اولین تولید کننده بازی های فکری در بخش خصوصی می باشد و فعالیت خود را از سال ۱۳۵۸ شروع کرده . در برنامه بررسی و تحلیل نقش ” اسباب بازی بعنوان کالای فرهنگی هویت ساز “ که در مکان فرهنگی شهدای سرچشمه با نام سرزمین …